Hernán Cortez, pintura do Museo de América, Madrid.

Hernán Cortez, pintura do Museo de América, Madrid.